Ksiegowosc oddzialu firmy

Właściciele firm często szukają programu komputerowego, który rozwiąże ich z monotonnej i czytającej czas pracy przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z urzędem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie potrzeby bardzo bogatych odbiorców, łączy je jednak elastyczność i prostotę obsługi. Co wysoce istotne, są one dobrane do właściwych wzorów i podatne na końcu, aby odpowiadały wymaganiom jak najszerszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest zarówno do firm prowadzących pełną księgowość, jak również instytucji rozliczających się w całości księgi przychodów i rozchodów albo na bazie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość posiada szeroką gamę funkcji potrzebnych do dobrego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania projektami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest układem niezwykle dostępnym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najlepszą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek książki z układem nie sprawi problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Ten zasób w porównaniu z różnymi daje bardzo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. tworzyć swoje raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych postaci z użyciem tzw. pól własnych, albo te rozliczać rozrachunki w stawkach lub ewidencjonować je według indywidualnych typów. Możliwa istnieje także realizacja swoich rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego:prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego;rejestrowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, jakie nie były pokryte w momencie;ewidencja środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawych;standardowa obsługa wynagrodzeń;obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe;wystawianie deklaracji ZUS również możliwość eksportu do Płatnika.